Get Adobe Flash player

RMUTSV to RUTS

ผู้บริหาร

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน
รองอธิการบดี
 
 

นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

Facebook fanpage

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หน้าแรก | แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ


แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65)

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ต.ค.63 - 30 ก.ย.64)  

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62)

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61)

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ต.ค.59 - 30 ก.ย.60)

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (1 ต.ค.58 - 30 ก.ย.59)