Get Adobe Flash player

RMUTSV to RUTS

Facebook fanpage

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หน้าแรก | เอกสารประชุมผู้บริหาร | เอกสารประกอบการประชุม 19 พฤศจิกายน 2562 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4

เอกสารประกอบการประชุม 19 พฤศจิกายน 2562 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4

งานประเมินผล
ผู้ประสานงาน : ออมฤทัย วรศักดาพิศาล(ออม) IP Phone 1700 / ภายใน 2040

AttachmentSize
Report of the year 2019_Quarter 4.pdf1.02 MB