Get Adobe Flash player

RMUTSV to RUTS

ผู้บริหาร

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน
รองอธิการบดี
 
 

นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

Facebook fanpage

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หน้าแรก | งานนโยบายและแผน | แผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ประจำปี 2556- 2559 (ด้านวิจัย)

แผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ประจำปี 2556- 2559 (ด้านวิจัย)

AttachmentSize
form_19-06-13.rar70.64 KB