Get Adobe Flash player

RMUTSV to RUTS

ผู้บริหาร

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน
รองอธิการบดี
 
 

นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

Facebook fanpage

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หน้าแรก | งานนโยบายและแผน | สำรวจการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ที่มีความสอดคล้องกับการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา

สำรวจการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ที่มีความสอดคล้องกับการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา

AttachmentSize
plan21-05-2015.rar149.47 KB