Get Adobe Flash player

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

หน้าแรก | งานนโยบายและแผน | แผนยุทธศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย 2551-2565

แผนยุทธศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย 2551-2565

AttachmentSize
scan_แผนยุทธศาสตร์ 2551-65.pdf958.05 KB