Get Adobe Flash player

RMUTSV to RUTS

ผู้บริหาร

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน
รองอธิการบดี
 
 

นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

Facebook fanpage

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หน้าแรก | งานคลังข้อมูลสารสนเทศ | แบบฟอร์มขอข้อมูลบุคลากร ตามหนังสือ ศธ 0584.18/402 ลว 21 พ.ย.60

แบบฟอร์มขอข้อมูลบุคลากร ตามหนังสือ ศธ 0584.18/402 ลว 21 พ.ย.60

งานคลังข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ประสานงาน : ชวัลกฤช รอดเนียม(เดียว IP Phone 1700 / ภายใน 2040

AttachmentSize
Form HR 21-11-2560.rar11.41 KB