Get Adobe Flash player

RMUTSV to RUTS

ผู้บริหาร

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน
รองอธิการบดี
 
 

นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

Facebook fanpage

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หน้าแรก | งานนโยบายและแผน | ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะยาว 20 ปี(พ.ศ.2561-2580) ประชุม 30 เมษายน 2561

ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะยาว 20 ปี(พ.ศ.2561-2580) ประชุม 30 เมษายน 2561

AttachmentSize
Rmutsv on 20 year_Ver 30-04-2018.rar6.2 MB