Get Adobe Flash player

RMUTSV to RUTS

ผู้บริหาร

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน
รองอธิการบดี
 
 

นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

Facebook fanpage

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หน้าแรก | งานนโยบายและแผน | เอกสารนำเสนอ_การรายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ในระบบ EMENSCR (PPT) _เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมกินรี

เอกสารนำเสนอ_การรายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ในระบบ EMENSCR (PPT) _เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมกินรี

งานนโยบายและแผน/งบประมาณ IP Phone 1700 / ภายใน 2040
ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก)
ผู้ประสานงาน : สุนิสา ทิพย์วารี(ดิว)
ผู้ประสานงาน : บูชารัก บัวอินทร์(แบมบู)
ผู้ประสานงาน : พันไมล์ วงศ์ศรีเทศ(กรอง)
ผู้ประสานงาน : ณัฏฐกฤติ ว่องธนกฤต(นุ๊ก)

AttachmentSize
PPT_EMENSCR 04-06-2561.pdf4.6 MB