Get Adobe Flash player

RMUTSV to RUTS

ผู้บริหาร

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน
รองอธิการบดี
 
 

นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

Facebook fanpage

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หน้าแรก | ข่าวสารประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย 20 ปี

ภาพกิจกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย 20 ปี

 
  •  กิจกรรมสร้างการรับรู้
          >> พื้นที่สงขลา
          >> พื้นที่รัตภูมิ
          >> พื้นที่ตรัง
          >> พื้นที่ไสใหญ่
          >> พื้นที่ทุ่งใหญ่
          >> พื้นที่ขนอม