Get Adobe Flash player

RMUTSV to RUTS

ผู้บริหาร

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน
รองอธิการบดี
 
 

นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

Facebook fanpage

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หน้าแรก | ข่าวสารประชาสัมพันธ์ | เอกสารประกอบการประชุมสัมนา การมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เอกสารประกอบการประชุมสัมนา การมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 งานนโยบายและแผน/งานงบประมาณ

 ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) IP Phone 1700 / ภายใน 2043

AttachmentSize
Violation of Law Section 63.pdf6.96 MB