Get Adobe Flash player

RMUTSV to RUTS

ผู้บริหาร

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
 
 

นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

Facebook fanpage

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หน้าแรก | ข่าวสารประชาสัมพันธ์ | บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562

 

ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) IP Phone 1700 / ภายใน 2043

ผู้ประสานงาน : สุนิสา  ทิพย์วารี(ดิว) IP Phone 1700 / ภายใน 2042

ผู้ประสานงาน : นางสาวบูชารัก  บัวอินทร์(แบมบู)  IP Phone 1702 / ภายใน 2040

ผู้ประสานงาน : นางสาวพันไมล์  วงศ์ศรีเทศ(กรอง) IP Phone 1700 / ภายใน 2042

ผู้ประสานงาน : นายณัฏฐกฤติ ว่องธนกฤต(นุ๊ก) IP Phone 1700 / ภายใน 2042

AttachmentSize
Standard price accounting equipment Fiscal year 62.rar4.25 MB