Get Adobe Flash player

RMUTSV to RUTS

ผู้บริหาร

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน
รองอธิการบดี
 
 

นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

Facebook fanpage

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หน้าแรก | งานงบประมาณ | แจ้งทบทวนคำเสนอขอโครงการงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กำหนดส่ง 28 มิ.ย.62)

แจ้งทบทวนคำเสนอขอโครงการงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กำหนดส่ง 28 มิ.ย.62)

แจ้งทบทวนคำเสนอขอโครงการงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ข้อมูลใน Folder ประกอบด้วย
1.โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
2.โครงการบริการวิชาการ
3.โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
4.ตัวชี้วัดโครงการปี 2563
.
.
.
.
ปล. กำหนดส่ง 28 มิ.ย. 62
ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) IP Phone 1700 / ภายใน 2043

AttachmentSize
Form for reviewing the proposal on 2020.rar153.35 KB