Get Adobe Flash player

RMUTSV to RUTS

ผู้บริหาร

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน
รองอธิการบดี
 
 

นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

Facebook fanpage

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หน้าแรก | งานนโยบายและแผน | โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดสงขลา (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดสงขลา (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)

.

งานนโยบายและแผน/งานงบประมาณ
ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) IP Phone 1700 / ภายใน 2043

AttachmentSize
Projects according to the Government Official Action Plan 2021_Songkhla.rar2.71 MB