Get Adobe Flash player

RMUTSV to RUTS

ผู้บริหาร

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน
รองอธิการบดี
 
 

นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

Facebook fanpage

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หน้าแรก | ข่าวสารประชาสัมพันธ์ | Frame work : โครงการขับเคลื่อนพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยด้วยนวัตกรรม (Southern East Coast Development Project by Innovation) พื้นที่นครศรีธรรมราช

Frame work : โครงการขับเคลื่อนพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยด้วยนวัตกรรม (Southern East Coast Development Project by Innovation) พื้นที่นครศรีธรรมราช

AttachmentSize
3.ผู้รับผิดชอบ_นคร.pdf145.79 KB