Get Adobe Flash player

RMUTSV to RUTS

ผู้บริหาร

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน
รองอธิการบดี
 
 

นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

Facebook fanpage

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หน้าแรก | ข่าวสารประชาสัมพันธ์ | แบบประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ 2563

แบบประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ 2563

 

คลิก : เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ 2563

..

.

.

.