Get Adobe Flash player

แผนยุทธศาสตร์ 2566-2570

ผู้บริหาร

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน
รองอธิการบดี
 
 

นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

Fanpage

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หน้าแรก | ข่าวสารประชาสัมพันธ์ | แผนพัฒนาความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2566-2570

แผนพัฒนาความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2566-2570

 
แผนพัฒนาความเป็นเลิศ สำหรับอ่านออนไลน์ (e-book)
แผนพัฒนาความเป็นเลิศ สำหรับอ่านออนไลน์ (Interactive)
แผนพัฒนาความเป็นเลิศ สำหรับพิมพ์เอกสาร (PDF)
 
 
 
 งานนโยบายและแผน ผู้ประสานงาน : ณัฏฐกฤติ ว่องธนกฤติ(นุ๊ก) IP Phone 1700 / ภายใน 2042

 

  

   
ดาวน์โหลดเอกสาร  ระบบงานกองนแผนฯ
 
 
 
ระบบงานอื่น ๆ