Get Adobe Flash player

RMUTSV to RUTS

ผู้บริหาร

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน
รองอธิการบดี
 
 

นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

Facebook fanpage

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หน้าแรก | ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานคลังข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ประสานงาน : ชวัลกฤช  รอดเนียม(เดียว) IP Phone 1700 / ภายใน 2042